Välja rätt trakealkanyl

 

Olika faktorer spelar roll vid beslutet att använda en trakealkanyl, och fokus ska alltid ligga på en individuell anpassning. Diagnosen är avgörande (laryngektomi, laryngektomi med trakeoesofageal shunt, trakeostomi, ventilering). När man söker efter rätt trakealkanyl är det nödvändigt att i detalj ställa frågor om faktorer som är avgörande för produkten.

Välja kanylstorlek

Vid val av trakealkanyl är det viktigt att se till att en kanyl med största möjliga innerdiameter används. Det gör att kanylbäraren kan andas säkert och med lågt motstånd, och minskar risken för att kanalen blockeras av sekretansamlingar.

För att undvika ansamling av sekret i trakealkanylen kan man använda kanyler med en innerkanyl. Innerkanylen kan snabbt tas bort och rengöras när det behövs. På så sätt behöver man inte byta hela ytterkanylen. När man väljer trakealkanyler av olika material får man tänka på att tjockleken på materialet också påverkar kanylens innerdiameter. En plastkanyl har till exempel en mindre inre kanal än den tunnväggiga silverkanylen på grund av det relativt tjockväggiga materialet. Vid en jämförelse måste därför både innerdiametern (ID) och ytterdiametern (YD) beaktas. I praktiken påverkar det valet framför allt vid byte av kanyltyp (t.ex. från en silverkanyl till en plastspiralkanyl).

Då måste man förstås först tänka på den yttre diametern, som är relevant för den exakta anpassningen av trakealkanylen till trakeostomins och luftstrupens individuella anatomi. Vid val av storlek får man tänka på att de olika materialen och deras respektive väggtjocklekar har olika inverkan på ytterdiametern. Till exempel har en trakealkanyl i storlek 9 en 2–5 mm större ytterdiameter, beroende på vilket material som föredras.

Dessutom måste man för trakealkanylen tänka på om det är en avsmalnande eller en cylindrisk kanyl, då koniska trakealkanyler är lättare att sätta in vid byte av kanyl. Eftersom avsmalnande trakealkanyler har en mindre diameter vid spetsen än omedelbart bakom kanylskölden, definieras storleksbeteckningen på kanylen efter innerdiametern vid kanylspetsen. Vid byte till annan typ av kanyl med hänsyn till ytterdiametern, måste det också noteras att innerdiametern kan minska på grund av materialet. Kanylbärarens subjektiva andningskänsla kan försämras (andnöd/begränsad prestation). När det gäller fonation kan en större innerdiameter ibland vara problematiskt för patienten, eftersom trycket i luftflödet minskar, och det gör det svårare att tala.

Angaben von Körpergewicht und Kanülengrößen im Verhältnis nach Erfahrungswerten.

Uppgifterna baseras på empiriska värden som kan fungera som vägledning vid användning och val av storlek på trakealkanylen.


Man måste tänka på att för barn måste kanylen kontinuerligt anpassas efter tillväxt/utvecklingsfaserna.

Kanylens materialegenskaper

Fördelar Nackdelar
 • Mycket lång hållbarhet vid regelbunden reprocessering av tillverkaren
 • Oflexibel. Om kanylen ligger fel,
 • Mycket stor innerdiameter möjlig på grund av den ringa materialtjockleken
 • finns det risk för trycksår i luftstrupen och trakeostomikanalen
 • Silver har antibakteriell effekt
 • Innerkanyler är bara kompatibla med en bestämd ytterkanyl
 • Enkel kanylrengöring
 • Leder kyla vid låga temperaturer
 • Sterilisering möjlig
 
 • Produkten kan modifieras individuellt
 

 

Fördelar Nackdelar
 • Plastkanyler blir mjukare vid kroppstemperatur och anpassar sig därmed mycket väl till anatomiska strukturer
 • Relativt tjockväggigt kanylrör
 • Stora variationsmöjligheter genom användning av en mängd olika innerkanyler
 • Candida-kolonisering möjlig
 • Kan användas under magnetkameraundersökningar (gäller enbart trakealkanyler utan metalldelar)
 
 • Mycket användbar vid kanylavvänjning
 
 • Låg vikt
 
 • Möjlighet till individuella produktförändringar (t.ex. perforeringar)
 
 • Många trakealkanyler av plast har en röntgenkontrasttråd
 

 

Fördelar Nackdelar
 • Mycket mjuk och smidig kvalitet
 • Relativt tjockväggigt kanylrör
 • Kan användas i upp till ca 6 månader
 • Candida-kolonisering möjlig
 • Finns i olika längder
 
 • Mycket användbar vid kanylavvänjning
 
 • Kan användas under strålbehandling
 
 • Kan steriliseras (produktberoende, se tillverkarens anvisningar)
 

 

Fördelar Nackdelar
 • Stora variationsmöjligheter genom användning av en mängd olika innerkanyler
 • Kan inte ångsteriliseras
 • Patienten kan lätt byta kanyl
 • Individuella produktförändringar är sällan möjliga
 • Kan användas under magnetkameraundersökningar (gäller enbart trakealkanyler utan metalldelar)
 
 • Många trakealkanyler av polyuretan har en röntgenkontrasttråd
 
 • Ringa väggtjocklek och hög formstabilitet
 

 

Fördelar Nackdelar
 • Mycket stor flexibilitet, anpassar sig bra till anatomin och accepteras väl av kanylbäraren
 • Inga individuella produktändringar möjliga (t.ex. specialsilar)
 • Justerbar kanylsköld ger bra anpassning till hudens nivå
 • Relativt tjockväggigt kanylrör, och alltså liten innerdiameter
 • Mycket användbara för överviktiga patienter
 • Kontraindicerade vid strålning i kanylområdet (risk för brännskador)
 • Finns även i varianter med sil
 • Kan inte användas under MR (förflyttningsrisk)
 • Finns i olika längder
 

 

Fördelar Nackdelar
 • Kan användas vid magnetkameraundersökning (MR) på grund av plastspiralen
 • Inga individuella produktändringar möjliga (t.ex. specialsilar)
 • Mycket stor flexibilitet, anpassar sig bra till anatomin och accepteras väl av kanylbäraren
 • Relativt tjockväggigt kanylrör, och alltså liten innerdiameter
 • Justerbar kanylsköld ger bra anpassning till hudens nivå
 
 • Mycket användbara för överviktiga patienter
 

 

Välja kanyllängd

Vid val av trakealkanylens längd spelar de aktuella förhållandena för trakeostomi och luftstrupe en avgörande roll. För effektiv profylax mot trakeomalaci eller trakealstenos bör man växelvis använda trakealkanyler av olika längd. Generellt är överlånga trakealkanyler idealiska för att överbrygga stenoser, medan korta kanyler är bra för att enbart stabilisera trakeostomin, t.ex efter laryngektomi. Bäraren slipper irritationer som t.ex att känna en främmande kropp, ökad sekretion osv.
I dag finns det en mängd olika material som används till att tillverka trakealkanyler. Det gör att man kan undvika reaktioner mot material (t.ex. allergier mot silver eller latex).

AD1 = ytterdiameter vid kanylens skydd
AD2 = ytterdiameter vid kanylens spets

 

ID1 = innerdiameter vid kanylspetsen på den yttre kanylen
ID2 = innerdiameter vid spetsen på den inre kanylen

 

L1-AB = Längd över den yttre bågen
L2-MB = Längd över den mellersta bågen

 

θ - BW  = Böjningsvinkel
ø - CD = Diameter på CUFF

 

IC = inre kanyl
AK = yttre kanyl