Företaget

Låt oss övertyga dig: Service som skapar förtroende – produkter som håller vad vi lovar.

Välkommen till Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH

I över 30 år har vi levererat hjälpmedel för trakeostomivård till patienter, partner och fackhandeln.

Ända sedan Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb grundades 1992 som enskild firma har vår verksamhet varit inriktad på trakeostomivård, och vi sätter alltid patienten i centrum.

Vi hjälper till oavsett vilken punkt i rehabiliteringsprocessen en person befinner sig i.

Dessa siffror gäller för vår hemmamarknad i Tyskland år 2020.

Våra värderingar som familjeföretag

Företaget FAHL - din pålitliga partner för patienter, kliniker, läkare, vårdinrättningar, berörda och fackhandeln. Än idag är företaget på väg mot expansion. Det som började på ett litet kontor 1992 har etablerat sig under de senaste 30 åren som en internationell förebild och specialist inom områdena trakeotomi, laryngektomi och ventilering. Framgången beror på den höga produktkvaliteten, servicetänkandet och de högt kvalificerade och engagerade medarbetarna.

Det rikstäckande utbudet av cirka 4 000 medicinska produkter organiseras centralt från Köln. Genom filialen i Berlin sedan 2002 och filialer i Österrike (2003), Sverige (2017) och Schweiz (2019) intensifieras kontakten med berörda, även internationellt. Från ett litet antal anställda när företaget grundades, gör 2022 totalt fler än 260 anställda över hela världen sitt bästa varje dag för en sömlös allroundservice. Oavsett om nationellt eller internationellt – under de senaste decennierna har långt fler än 150 000 patienter i över 80 länder fått vård efter deras behov.

Då som nu uppskattar kunder att bli behandlade som jämlikar och tillförlitligheten i vår service. Vi gör allt vi kan för att hålla FAHL-löftet och vara en pålitlig partner som ger dig stöd vid försörjningen av hjälpmedel för vardagsbruk. Ett team av utbildade medicinska produktkonsulter, certifierad vårdpersonal, ventileringsspecialister, medicintekniker och hygienspecialister utgör grunden för den höga kvaliteten och servicen. På så sätt garanterar våra egna representanter snabb vård på plats, svarar på frågor och hjälper till med rehabilitering. Som exempel, tillryggalade våra medicinska produktkonsulenter under 2019 cirka 4 693 380 mil för hembesök. Det innebär 115,31 varv runt jorden för våra kunder.

För att även i fortsättningen kunna uppfylla våra egna höga krav planeras långtgående expansioner i produktportföljen samt produktvarianter. Baserat på våra decennielånga erfarenhet utbyter företaget FAHL professionell kunskap med berörda, läkare och logopeder. Idéer tas upp, kopplas till förslag och utvecklas slutligen och optimeras till produkter. Eftersom varje människas anatomi är både unik och komplex kan kundspecifika behov implementeras i vår egen verkstad, till exempel för trakeostomikanyler.

 

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH

August-Horch-Straße 4 a
51149 Köln

Telefon: +49 (0) 2203/2980-0
Telefax: +49 (0) 2203/2980-100
E-Post: sale@fahl.de

Öppettider:
Mäåndag–fredag: 08.00–17.00

 

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Berlin
Am Borsigturm 62
13507 Berlin

Telefon: +49 (0) 30/4373139-0
Telefax: +49 (0) 30/4373139-35
E-Post: sale@fahl.de

 

Öppettider:
Mäåndag–fredag: 08.00–17.00

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Filial Österrike
Triester Straße 14 / Bürohaus 2
2351 Wiener Neudorf

Telefon: +43 (0) 2236/892838-0
Telefax: +43 (0) 2236/892838-14
E-Post: wien@fahl.de

 

Öppettider:
Mäåndag–fredag: 08.00–16.45

Andreas Fahl
Medizintechnik-Vertrieb GmbH

Filial Schweiz
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg
Schweiz

Telefon: +41 (0) 448293060
Telefax: +41 (0) 448293061
E-Post: info@fahl-medical.ch

Öppettider:
Mäåndag–fredag: 08.00–17.00

 

Handel och försäljning

Vi står för en produktportfölj som håller vad vi lovar. För unga och gamla, drabbade, kliniker eller fackhandeln. Våra produkter är hjälpmedel enligt förssäktingskassans och sjukförsäkringsbolagens definition, och stödjer den fysiska rehabiliteringen av patienter för att klara deras vardagssituation. Utöver den initiala utrustningen för postoperativ grundvård för trakeotomi- och laryngektomipatienter kan även alla vårdspecifika hjälpmedel för detta specialområde av ÖNH-medicin erhållas. Den mångsidiga produktportföljen består dels av egenutvecklade och egentillverkade produkter och dels av kommersiella kompletterande produkter. På så sätt kan vi ge kunden lämpliga alternativ för deras individuella behov. Vid speciella krav och förhållanden kan specialtillverkade produkter tillverkas i vår egen verkstad. Specialstorlekar, till exempel för trakealkanyler eller trakeostomiskydd, finns också tillgängliga efter överenskommelse.

Vår produktportfölj i korthet:

Även de yngsta, barn och spädbarn, har ofta behov som ändras beroende av deras fysiska utveckling. Specialprodukter, skräddarsydda efter barnets anatomi och deras speciella behov, avrundar produktportföljen.


Tillverkning och utveckling av våra medicintekniska produkter

En anledning till vår framgång är nästan 30 års expertis som tillverkare, återförsäljare och tjänsteleverantör av medicintekniska produkter inom området ÖNH-medicin, speciellt specialiserad på behovsbaserad leverans av medicinska hjälpmedel för patienter efter trakeotomi eller laryngektomi, eller i behov av ventilering. Den expertisen återspeglas i utvecklingen och tillverkningen av våra egna Fahl-produkter och i vårt omfattande produktsortiment, men också i den höga kvaliteten på servicen.

Innovation och förbättring

I nära professionellt utbyte med patienter, läkare, vårdpersonal och logopeder är våra produktkonsulenter på kontoret och i fält intresserade av förslag och önskemål från användare och vidarebefordrar dem till ansvariga avdelningar i företaget. Kombinationen av användares information och specialistkunskap resulterar i patientorienterade, behovsbaserade produkter som stöder rehabilitering. Det är då oväsentligt om det gäller helt nya produkter, produktförbättringar eller produktvarianter. Ett exempel på detta är LARYVOX® EXTRA HME: Fyra olika filtermedia skapar skillnader i andningsmotstånd, som kan utnyttjas och användas efter situationen. Alla produktvarianter syftar till att säkerställa nödvändig uppvärmning, befuktning och filtrering av andningsluften för att ersätta de förlorade näsfunktionerna på bästa möjliga sätt. Inte bara utvecklingen av den tidigare beskrivna LARYVOX® EXTRA HME visar på kompetensen inom utveckling, utan även utformningen och tillverkningen av andra Fahl-produkter. Fler än 100 beviljade patent och registrerade mönsterskydd garanterar produkter som sticker ut vad gäller funktion, form, design och färg samt tillverkningsprocesser som endast är tillgängliga från FAHL i denna speciella form. Det fortsätter att vara spännande – det tyska patentverket har fått många ansökningar om framtida produktinnovationer.

Vårt utbuds pris mot prestanda talar för sig självt

Egentillverkningen ger oss möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser med en hög bibehållen kvalitetsnivå. Vårt centrallager ser också till att beställningarna behandlas omedelbart och kan skickas samma dag på grund av den höga tillgängligheten. På så sätt kan vi garantera en sömlös leverans av våra produkter.

Individuella produkter och anpassningar

Om det skulle krävas speciella anpassningar för en speciell anatomi eller ett indikationsspecifikt behov, kan produkterna individuellt anpassas efter kundens förhållanden. En service som är professionellt inarbetad direkt hos FAHL i egen verkstad. På så sätt förkortas leveranstiderna på grund av individuella produktändringar enormt, så att mottagarna kan fortsätta bemästra den förändrade vardagssituationen.


Ledning

Andreas Fahl

VD

Ulrich Kraume

Prokurist, försäljningschef Tyskland
[Translate to Svenska:] Tobias Hölzemann Assistent der Geschäftsleitung

Tobias Hölzemann

Prokurist

Michael Brüggemann

Regionschef Berlin

Andreas Lettner

Filialchef Österrike

Bernhard Schneider

Exportchef

Sebastian Hugot

Försäljningschef

Kvalitetsstyrning

Kvaliteten på våra produkter ligger oss varmt om hjärtat, och har varit av stor betydelse för oss redan från början för att hela tiden kunna garantera våra kunders säkerhet. Av det skälet har kvalitetsstyrning funnits sedan företaget grundades. Därför måste kvaliteten på själva produkten såväl som för alla uppströms och nedströms organisatoriska processer uppfylla och upprätthålla en viss standard, inte minst för att defekta produkter kan vara livsfarliga.

För att garantera konsekvent kvalitet har vårt kvalitetsledningssystem sedan 1998 ackrediterats av ett oberoende certifieringsorgan. I enlighet med standarden DIN EN ISO 13485 och bilaga 2 och bilaga 5 till direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG kontrolleras Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH regelbundet av ett oberoende organ enligt klart definierade och allmänt bindande standarder. Den nya EU-förordningen 2017/745 för medicintekniska produkter (MDR) har implementerats och säkerställer uppfyllelse av gällande regulatoriska krav.

”Kvalitet återspeglas i stabila och säkra produkter med ergonomisk form.”

För oss betyder det kvalitetskravet utvecklingsaktivitet i riktning mot produkter som är toppmoderna och funktionella. Det kompletteras med optimal vård och rådgivning så att de berördas behov beaktas på ett omfattande sätt.

EN ISO 13485

ISO 13485

Download

Annex II

Annex II

Download

Annex V (Is)

Annex V (Is)

Download

Annex V (Im)

Annex V (Im)

Download