Vår filosofi

Att vara en partner betyder för oss att möta våra kunder öga mot öga, och att ta deras bekymmer och behov på allvar.

Ditt val

Om du är övertygad om vårt försörjningskoncept, ger du oss ditt förtroende och väljer oss som din nya leverantör av hjälpmedel. Våra medarbetare ger gärna råd och hjälp i din individuella trakeostomihantering.


Det är viktigt för oss

 

Professionell försörjning ger säkerhet:

Individuellt anpassade trakealkanylleveranser och behovsanpassade hjälpmedel minskar komplikationer och förbättrar rehabiliteringsresultatet. Gemensamt med patienten, läkare och terapeuter kommer våra konsulenter att med hänsyn till korrekt indikation, det individuella behovet och ekonomin att ta fram och anpassa de hjälpmedel som är nödvändiga för dig.

En personlig kontaktperson för dig:

Våra medicinteknikrådgivare besöker dig regelbundet eller vid behov. Tillsammans fastställer vi varje patients behov. Vi diskuterar eventuella produktjusteringar i syfte att hitta lösningsorienterade försörjningskoncept. För oss är det mycket viktigt med en bra relation till ansvariga läkare och terapeuter i interdisciplinära team.

Individuell röstrehabilitering:

Röstrehabilitering efter trakeotomi och laryngektomi är mycket viktigt. Så länge vårt företag existerat har vi kontinuerligt ägnat oss åt det området. Speciellt med tanke på shuntventiler kan vi erbjuda patienterna aktivt stöd genom ett brett sortiment och speciella hjälpmedel som fonationskanyler, röstventiler och elektroniska talhjälpmedel.

Utnyttja vårt nätverk:

Goda relationer i interdisciplinära team ökar kvaliteten hos resultatet hos patientförsörjningen. Därför representeras vi på kongresser, mässor och seminarier med ett nätverk av specialister (läkare, terapeuter och leverantörer av närliggande tjänster) som samarbetar yrkesmässigt med oss för att skapa en rehabiliteringsinriktad patientförsörjning.

Snabb och säker leverans avlastar:

Din beställning expedieras snarast av våra handläggare och förbereds för leverans. Därför kan vi leverera snabbt, behovsanpassat och i tid.

Våra specialister ger dig ytterligare professionell information:

De bjuds in till kongresser och evenemang som experter på professionell användning av trakealkanyler. Vi erbjuder även seminarier och workshops, både hos oss och på andra platser. I samråd med dig håller vi individuella och lokala utbildningar om specifika ämnen (t.ex. sekrethantering och fonation vid ventilering). Kontakta oss!

Vi följer klara mål:

Vi vill organisera vården av trakeotomerade och laryngektomerade patienter på ett professionellt sätt och ge patienterna, anhöriga och vårdgivare bästa möjliga stöd i deras verksamhet.

Vi hjälper dig med formaliteter:

Vi tar över den fullständiga handläggningen av formaliteterna för ersättning av hjälpmedel från försäkringskassan eller försäkringsbolag. Utöver obligatoriska avgifter tillkommer inga kostnader för dig.

Bli involverad! Dina åsikter är viktiga för oss!

När vi utvecklar våra produkter ser vi alltid till att ta hänsyn till våra kunders förslag för att kunna erbjuda förbättrade eller till och med nya produkter.