Användningsvillkor

Genom åtkomsten till denna webbplats (www.fahl.de) eller genom att använda innehåll på webbplatsen godkänner du följande användningsvillkor:

 1. Innehållet som finns på webbplatsen tjänar endast som allmän information. Det ersätter inte konsultation och rådgivning från en läkare och utgör inte heller individuell rådgivning eller rekommendation för särskild behandling eller användning av särskilda hjälpmedel. För en individuell produktrådgivning rekommenderar vi att ni tar kontakt med vår fackpersonal.
 2. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH – nedan kallat Fahl – har med stor omsorg och enligt aktuell kännedom sammanställt och kontrollerat informationen på den här webbplatsen. Vårt ansvar för innehållet bestäms av lagstadgade bestämmelser, särskilt enligt § 7 TMG för eget innehåll och enligt §§ 8-10 TMG för tredje parts innehåll.
 3. Hänvisning till tredje parts webbplatser
  Till den mån Fahl direkt eller indirekt hänvisar till innehåll på tredje parts webbplatser har Fahl inte någon möjlighet att påverka sådant innehåll och har inte heller någon äganderätt för sådant innehåll. Fahl kontrollerade före länkningen innehållet på webbplatserna från tredje parter och kunde i samband med detta inte hitta något olagligt innehåll. Skulle olagligt innehåll läggas till efter att länken skapades, tar Fahl uttryckligen avstånd från alla fall av sådant olagligt innehåll.
 4. Fahl förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller uppdatera innehållet på denna webbplats.  
 5. Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat.
 6. Användningen av detta innehåll tillåts endast med följande villkor.
  Innehållet på den här webbplatsen (t.ex. texter, bilder, framställningar) får endast skrivas ut eller laddas ner för privat bruk till en lokal hårddisk. All annan kopiering eller spridning i kommersiellt syfte är förbjuden.
 7. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH kan som utgivare av webbplatsen inte ställas till svars för vare sig (direkta eller indirekta) skador som uppstår till följd av att webbplatsen eller dess innehåll används. Allt innehåll och alla data tillhandahålls i befintligt skick. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH tar inget ansvar och kan inte ställas till svars för virusrelaterade skador på maskinvara, programvara eller dylikt som uppstått till följd av att webbsidorna eller innehållet hämtats, laddats ner eller använts. Ansvarsfrihet medges inte heller om Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH har varit bevisat grovt oaktsamt.
 8. Dataskyddsbestämmelserna som anges separat på den här webbplatsen gäller. De finns på startsidan under rubriken ”Dataskyddsbestämmelser” eller kan öppnas direkt härifrån.
 9. Beställningar via e-post kräver godkännande av Fahl i form av en skriftlig orderbekräftelse. Patienter med sjukförsäkring i Tyskland levereras som regel mot faktura, varvid det är obligatoriskt för försäkrade att lämna in den ursprungliga läkares recept, medan leveranser till privatförsäkrade i princip endast är möjliga med en försäkran om uppdrag av kostnadsersättningskrav avseende den privata tillhandahållaren av sjukförsäkringen. Leveranser till kunder utanför Tyskland sker normalt endast mot förskottsbetalning. I övrigt gäller våra leverans- och betalningsvillkor enligt våra aktuella affärsvillkor.
 10. Information om tvistlösning online enligt artikel 14.1 i ODR-direktivet
  EU-kommissionen  tillhandahåller en internetplattform för att lösa tvister online mellan en återförsäljare och en konsument där båda har sin filial eller sitt hemort inom EU. Denna internetplattform (OS-plattformen) fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister för köpeavtal och serviceavtal gjorda online. OS-plattformen kan nås på webbadressen ec.europa.eu/consumers/odr. Fahl är varken skyldig eller villig att delta i en tvistlösningsprocess inför ett konsumenttvistlösningsorgan. I stället strävar Fahl efter att lösa tvister med en konsument utanför en formell tvistlösning med ömsesidigt samtycke.