Kom hem säkert

Din pålitliga överföring från kliniken till hemmet.

[Translate to Svenska:] Portrait Bruno Reuter Mobilansicht

Specialist inom försörjning via trakeostomi

Vi ger dig professionell hjälp i hemmet. Vi samordnar tillförlitligt alla hjälpmedel som du behöver.

Är din utskrivning från sjukhuset planerad?

För dig som patient är utskrivningen till det egna hemmet ett efterlängtat och viktigt steg tillbaka till vardagen efter en sjukhusvistelse. Vissa saker måste nu organiseras och beslutas. Du kommer till exempel regelbundet att behöva hjälpmedel i framtiden för att sköta trakeostomin.

Det finns viktiga uppgifter att utföra.

Vi tar gärna över de nödvändiga byråkratiska uppgifterna kostnadsfritt åt dig. Vi har länge haft ett nära samarbete med din klinik när det gäller patientöverföring och har rikstäckande avtal med alla försäkringskassor. Vi ansöker snabbt och tillförlitligt om medicinsk hjälp i enlighet med ditt val så att inget hindrar din utskrivning.

[Translate to Svenska:] Portrait Marianne Scheu

Utskrivnings- och vårdadministration

Särskilt kring tiden för operationen kommer det in mycket information om de berörda personerna. En ny situation kräver alltid mycket uppmärksamhet för att personer ska kunna orientera sig och fatta nödvändiga beslut. Den efterföljande rehabiliteringen syftar till att patienten ska kunna klara av vardagssituationer självständigt. För detta mål måste man bland annat en partner eller en leverantör av hjälpmedel väljas. FAHL vill vara denna pålitliga partner för patienterna. En leverantör av hjälpmedel inom trakeostomivården som vandrar den här vägen tillsammans med den berörda personen, enligt dennas villkor.

”En pålitlig partner för hantering av vardagliga situationer.”

Redan under sjukhusvistelsen måste en hjälpmedelsleverantör väljas för den fortsatta vården efter sjukhusvistelsen. På sjukhuset finns det olika leverantörer av hjälpmedel att välja mellan. Om valet faller på Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH inleds förberedelserna för utskrivning och uppföljning. Vid ett inledande samtal på kliniken med FAHL-företagets personliga försäljningsrepresentant förklaras den nya situationen i detalj och den första instruktionen i användningen av hjälpmedel och enheter äger rum så snart utskrivningen från kliniken till hemmet planeras. Med vår första utrustning får den berörda personen alla nödvändiga hjälpmedel för trakeostomivård. Naturligtvis ordnas omedelbart ett uppföljningsmöte med den ansvariga kontaktpersonen hemma hos den berörda personen. I hemmet besvaras alla individuella frågor i detalj. Dessutom övas användningen av hjälpmedlen och nästa steg i rehabiliteringsprocessen diskuteras. Ytterligare besökstider kan avtalas direkt med den personliga kontaktpersonen. Hela vårt FAHL-serviceteam är också tillgängligt per telefon för att erbjuda sin expertis till den berörda personen. 

Vår första leverans till dig!

De viktigaste verktygen för den inledande vården av laryngektomerade och trakeotomerade patienter har kombinerats i en uppsättning.

Olika varianter av uppsättningar erbjuds. Sammansättningen av den ursprungliga uppsättningen beror i enskilda fall på den tillgängliga läkarordinationen och kostnadsgodkännandet från respektive finansiär.

Oftast sker introduktionen till den första utrustningen innan patienten skrivs ut från sjukhuset. Det ger patienten möjlighet att bekanta sig med de hjälpmedel som senare kan behövas i hemmet medan patienten fortfarande är på kliniken. Instruktionen i användningen av hjälpmedlen ges av kompetenta, specialutbildade medicinska produktrådgivare. Vårdpersonalen på kliniken ger också användbara instruktioner om hur de enskilda produkterna ska användas. På så sätt lär sig patienterna att använda hjälpmedlen korrekt under vistelsen på kliniken. Det skapar trygghet och underlättar egenvården i hemmet senare.

Observera att trakealkanylerna vanligtvis inte ingår i den första utrustningen. Eftersom trakeostomin ser olika ut hos varje enskild patient måste trakealkanylerna först anpassas av läkaren och väljas därefter. Den behandlande läkaren informerar vanligtvis under sjukhusvistelsen om vilka trakealkanyler som behövs och ordinerar dem. Vi levererar sedan trakealkanylerna tillsammans med den första uppsättningen.

[Translate to Svenska:] Beispiel Lieferumfang einer Erstausstattung
Exempel på leverans
Trakealkompresser Duschskydd
Kanylband LARYVOX® Nebulizer
Kanylrengöringssats OPTIBRUSH® OPTIFAHL® stomirengöringsdukar
Stomioljedukar Trakealinhalator
TRACHEOTEX® BIB 5-skikts Trakealsugapparat
TRACHEOTEX® BIB 8-skikts Bakteriefilter
TRACHEOTEX® EASY Trakeostomikateter
TRACHEOTEX® SCARF Väska
TRACHEOTEX® skyddspolo Paket för första information

Våra fackområden

Laryngektomi

Den kirurgiskt skapade andningsöppningen i halsen (trakeostomin) och den förändrade luftvägen är en del av kroppen och ställer dig, dina anhöriga och vårdare inför nya utmaningar. Vardagliga saker får en helt annan betydelse.

Läs mer

Trakeotomi

Begreppet ”trakeotomi” avser enbart operationen att öppna luftrören, medan ”trakeostomi” betyder öppningen till luftrören och den därpå följande fixeringen mot halsens hud.

Läs mer

Poliklinisk ventilering

Ventilering i öppen vård kommer först i fråga vid olika sjukdomar, om patienten behöver maskinellt stöd för uppehållande av andningen eller tillfällig hjälp för andningen.

Läs mer