Rengöring och skötsel av en trakeostomi

 

Huden i trakeostomiområdet är konstant utsatt för många ogynnsamma faktorer.

Det utträdande sekretet irriterar ofta området runt trakeostomin, mekanisk påfrestning på huden vid rengöring och olika tryck- och spänningseffekter från trakealkanyler eller basplattor kan orsaka tydliga hudskador. Speciella rengörings- och skötselprodukter är därför särskilt viktiga för daglig trakeostomivård.

Det finns också olika produkter för rengöring och vård av trakeostomin. Sådana är t.ex. speciella rengöringsdukar, som är nödvändiga när fixerbara basplattor med HME-filterkassetter används för att filtrera, värma och befukta andningsluften.

1. Rengör, avfetta och torka den huden runt stomin med en OPTIFAHL® stomirengöringsservett.

3. Som skydd mot hudirritationer applicerar du OPTIGARD® (REF 33600) runt trakeostomin.

5. Stryk försiktigt tejpen mot huden med fingrarna i 5 minuter. Det ger bästa möjliga grepp och undviker luftfickor.

2. Om det behövs tar du bort klisterrester från huden med en OPTICLEAR® (REF 33500).

4. Värm basplattan, så fäster den bättre. Ta sedan bort skyddsfilmen på baksidan av LARYVOX® TAPE.

6. Håll LARYVOX® TAPE på plats med två fingrar och sätt försiktigt in filterkassetten.