Veilig thuiskomen

Uw betrouwbare overgang van de kliniek naar huis.

[Translate to Nederlands:] Portrait Bruno Reuter Mobilansicht

Specialist in tracheostomazorg

Wij bieden u thuis professionele ondersteuning. Alle hulpmiddelen die u nodig hebt, worden door ons op een betrouwbare manier op elkaar afgestemd.

Is uw ontslag uit het ziekenhuis gepland?

Uw ontslag terug naar uw vertrouwde omgeving na een verblijf in het ziekenhuis is voor u als patiënt een belangrijke stap terug naar uw gewone dagelijkse leven, waarnaar u lang hebt uitgekeken. Er moet nu het een en ander georganiseerd en besloten worden. Zo hebt u in de toekomst bijvoorbeeld regelmatig hulpmiddelen voor de verzorging van uw tracheostoma nodig.

Er zijn belangrijke dingen te doen.

Wij nemen de nodige organisatorische taken graag kosteloos van u over. Wij werken al lange tijd nauw samen met uw kliniek op het gebied van patiëntoverdracht en wij hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars. De levering van uw hulpmiddelen wordt in overeenstemming met uw keuze snel door ons aangevraagd en op een betrouwbare manier in behandeling genomen, om ervoor te zorgen dat niets uw ontslag in de weg staat.

Nu staan we aan uw zijde!

Onze medewerkers, die over vele jaren ervaring beschikken, komen uit uw regio en zullen u voor al uw vragen over de tracheostomazorg onmiddellijk vanaf de dag van ontslag en daarna regelmatig terzijde staan. Wij bieden u en uw familieleden vertrouwen in het dagelijks gebruik van de hulpmiddelen uit ons productassortiment. Geef ons de mogelijkheid, u in het kader van uw rehabilitatie op lange termijn te ondersteunen. Indien gewenst werken wij in uw belang ook samen met belangrijke specialisten op andere zorggebieden, zoals enterale voeding. Maak tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kennis met uw persoonlijke contactpersoon bij ons, om een beeld van onze bekwaamheid als specialist op het gebied van de tracheostomazorg na een laryngectomie, tracheotomie of beademing te verkrijgen.

Ontslag-/zorgbeheer

Met name rond de tijd van de operatie komt er veel informatie op betrokkene af. Een nieuwe situatie vergt altijd veel aandacht om er een weg in te vinden en de vereiste beslissingen te nemen. De daaropvolgende revalidatie heeft als functie de patiënt in staat te stellen zich in het dagelijkse leven zelfstandig te redden. Hiervoor dient onder meer een partner of hulpmiddelenleverancier te worden gekozen. De firma FAHL wil deze betrouwbare partner voor patiënten zijn. Een hulpmiddelenleverancier op het gebied van tracheostomazorg op ooghoogte, die dit pad samen met de getroffene bewandelt. 

"Een betrouwbare partner om alledaagse situaties het hoofd te kunnen bieden".

Reeds tijdens het verblijf in het ziekenhuis wordt de hulpmiddelenleverancier voor de verdere zorg na het verblijf in het ziekenhuis gekozen. Er zijn verschillende hulpmiddelenleveranciers. Deze keuze wordt veelal bepaald door het ziekenhuis; het "Ontslagpakket" bevat een basisuitrusting voor de eerste periode thuis, samengesteld door het ziekenhuis in samenwerking met de leverancier. Tijdens de periode in het ziekenhuis wordt uitleg gegeven over deze producten. Met onze basisuitrusting krijgt de betrokkene alle nodige hulpmiddelen voor de tracheostomazorg. Indien gewenst kan een afspraak worden gemaakt met de verantwoordelijke contactpersoon bij de betrokkene thuis. Thuis worden alle individuele vragen uitvoerig beantwoord, wordt het gebruik van de hulpmiddelen geoefend en wordentaak verricht door MDS B.V.. MDS B.V. is exclusief distributeur voor de Fahl-producten in Nederland en expert op het gebied van tracheostomazorg.

Onze basisuitrusting voor u!

De belangrijkste hulpmiddelen voor de eerste verzorging van laryngectomie- en tracheotomiepatiënten zijn gebundeld in een zogenaamd “Ontslagpakket”

De samenstelling van het ontslagpakket wordt bepaald door het ziekenhuis waar de operatie heeft plaatsgevonden.De afbeeldingen laten slechts een voorbeeld zien.

Over het algemeen vindt de introductie van de producten in het ontslagpakket plaats vóór het ontslag uit het ziekenhuis. Dit geeft de patiënt de gelegenheid om zich vertrouwd te maken met de hulpmiddelen die hij/zij later thuis nodig zal hebben, terwijl hij/zij zich nog in de kliniek bevindt. Instructies voor het gebruik van de hulpmiddelen worden gegeven door. Op deze wijze leren patiënten tijdens hun verblijf in de kliniek de hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Dit biedt zekerheid en vergemakkelijkt de latere zelfvoorziening thuis.

Wij willen erop wijzen dat tracheacanules niet in de basisuitrusting zijn inbegrepen. Daar de tracheostoma bij individuele patiënten verschillend wordt gevormd, dienen tracheacanules eerst door de arts worden aangepast en dienovereenkomstig geselecteerd. In de meeste gevallen zal de canule of tube tijdens het verblijf in het ziekenhuis los van het ontslagpakket worden uitgegeven

[Translate to Nederlands:] Beispiel Lieferumfang einer Erstausstattung
Voorbeeld Ontslagpakket
Trachealkompressen Douchebescherming
Canuledraagbanden LARYVOX® Nebulizer
Canulereinigingsset OPTIBRUSH® OPTIFAHL® stomareinigingsdoekjes
Optifluid®-stomaoliedoekjes Trachea-inhaleerapparaat
TRACHEOTEX® BIB 5-laags Trachea-afzuigapparaat
TRACHEOTEX® BIB 8-laags Bacteriefilter
TRACHEOTEX® EASY Tracheostomakatheter
TRACHEOTEX® SCARF Tas
TRACHEOTEX®-collen Set met eerste informatie

Onze expertisegebieden

Laryngektomie

De operatief aangelegde ademopening in de hals, de “tracheostoma” en de veranderde luchtweg vormen een deel van uw lichaam en stellen zowel u, uw naasten als verpleeghulpen voor nieuwe taken. Alledaagse dingen krijgen plotseling een andere betekenis.

Kom meer te weten

Tracheotomie

De term "tracheotomie" verwijst alleen naar het operatief openen van de luchtpijp, terwijl "tracheostomie" verwijst naar het openen van de luchtpijp, met de daaropvolgende fixatie ervan op de huid van de hals.

Kom meer te weten

Thuisbeademing

Beademing buiten het ziekenhuis wordt voor verschillende ziekten gebruikt, wanneer het nodig is patiënten machinale ondersteuning voor het instandhouden van de ademhaling, of tijdelijke ademhalingsondersteuning te verlenen.

Kom meer te weten