Gebruiksvoorwaarden

Met de toegang tot deze website (www.fahl.com) resp. het gebruik van de hierop aanwezige inhoud verklaart u akkoord te gaan met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. De op deze website ter beschikking gestelde inhoud dient slechts als algemene informatie. Hij komt niet in de plaats van de consultatie en de raad van een arts en vormt ook geen individueel advies of aanbeveling voor een bepaalde behandeling of gebruik van bepaalde hulpmiddelen. Voor een individueel productadvies adviseren wij u contact op te nemen met ons vakpersoneel onder Contact.
 2. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH – hierna Fahl genoemd – heeft de op deze website verstrekte informatie en inhoud zorgvuldig en volgens de huidige stand van kennis samengesteld en gecontroleerd. Onze verantwoordelijkheid voor de inhoud richt zich naar de wettelijke voorschriften, voor wat betreft de eigen inhoud met name naar § 7 van de Duitse telemediawet (TMG) en met betrekking tot vreemde inhoud naar de §§ 8-10 TMG.
 3. Verwijzing naar vreemde websites
  Voor zover Fahl direct of indirect verwijst naar inhoud op vreemde websites, heeft Fahl geen invloed op deze inhoud en maakt zich deze ook niet eigen. Fahl heeft voor het linken de inhoud van de gelinkte, vreemde website gecontroleerd en hierbij geen onwettige inhoud kunnen vaststellen. Mocht er na het linken onwettige inhoud worden toegevoegd, dan distantieert Fahl zich in elk geval uitdrukkelijk van dergelijke onwettige inhoud.
 4. Fahl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen of te actualiseren.  
 5. De inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd.
 6. Het gebruik van deze inhoud is alleen toegestaan met inachtneming van het volgende:
  De inhoud van deze website (bijv. tekst, afbeeldingen, weergaves) mag uitsluitend voor privégebruik op een lokale harde schijf gedownload of afgedrukt worden. Elke reproductie of verspreiding voor commerciële doeleinden is verboden.
 7. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH kan als uitgever van deze website niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (direct of indirect) die voor u ontstaat uit het bezoeken en/of gebruiken van deze website. Alle inhoud en gegevens worden vrijblijvend ter beschikking gesteld. Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door virussen veroorzaakte schade aan uw hardware, software of andere voorwerpen, die als gevolg van het openen van de website, het inhoudelijk gebruik ervan, of als gevolg van het downloaden van informatie van deze website is ontstaan. Uitsluiting van aansprakelijkheid komt alleen bij aantoonbare grove nalatigheid van de kant van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH niet in aanmerking.
 8. Van toepassing zijn de afzonderlijk op deze website geplaatste bepalingen inzake gegevensbescherming. Deze kunnen op de startpagina onder het kopje “Gegevensbescherming” of direct hier worden opgeroepen.
 9. Bestellingen per e-mail moeten door Fahl in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging geaccepteerd worden.
 10. Aan patiënten die in Duitsland een ziektekostenverzekering hebben, leveren wij in de regel op rekening, waarbij bij bestellingen van wettelijk verzekerden een origineel doktersvoorschrift (recept) moet worden ingediend, terwijl een levering aan particulier verzekerden doorgaans alleen kan plaatsvinden nadat een verklaring van de particuliere ziektekostenverzekering is overlegd dat de kosten door deze verzekering vergoed zullen worden. Leveringen aan klanten buiten Duitsland vinden in de regel alleen tegen vooruitbetaling plaats. Voor het overige gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden conform onze actuele Algemene Handelsvoorwaarden.
 11. Informatie over online-geschillenbeslechting volgens art. 14 lid 1 ODR-verordening
  De EU-Commissie heeft voor de onlinebeslechting van geschillen tussen een handelaar en een consument die beiden in de Europese Unie gevestigd resp. woonachtig zijn, een internetplatform (“ODR-platform”) ter beschikking gesteld, dat dient om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen uit online gesloten koopcontracten en dienstverleningsovereenkomsten te faciliteren. Het ODR-platform is te bereiken via het webadres ec.europa.eu/consumers/odr. Fahl is noch verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumenten. In plaats daarvan streeft Fahl ernaar om eventuele geschillen met een consument buiten een formele geschillenbeslechtingsprocedure om in der minne te schikken.