Thuisbeademing

Wij werken uitsluitend met geschoolde verpleegkundigen voor intensive care en anesthesie voor een veilige patiëntenzorg.

Thuisbeademing

De laatste jaren is de ambulante nazorg van patiënten sterk toegenomen. De ambulante zorg werd complexer en veeleisender. Ook de beademing van patiënten in de thuissituatie is belangrijker geworden. De apparaten die tegenwoordig voor de beademing thuis worden gebruikt, zijn speciaal voor deze toepassing ontworpen en ontwikkeld. De mechanische beademing heeft zich vanwege de verscheidenheid aan moderne beademingstechnieken en verschillende beademingsmogelijkheden ontwikkeld tot een zeer veeleisende therapeutische maatregel. Deze situatie vereist een uitgebreide deskundigheid en een hoog niveau van bekwaamheid van allen die bij de beademingstherapie betrokken zijn, voor wat betreft indicaties, de basis van de zorg en de gebruikte techniek en materialen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beademingsvormen en -zorg

Beademing kan niet-invasief plaatsvinden via een masker of, als alternatief, invasief via een tracheostoma met een tracheacanule. De beademingscyclus, d.w.z. de toepassing van de beademing, kan permanent of periodiek vereist zijn. Mogelijke indicaties voor mechanische beademing zijn:

 • Verwondingen van het ademhalingscentrum
 • Neurologisch, bijvoorbeeld amyotrofische laterale sclerose of dwarslaesie
 • Verschillende longaandoeningen zoals COPD, etc

Voor veel patiënten uit deze of andere ziektegebieden moet het ontslagmanagement in het ziekenhuis de overgang van klinische naar poliklinische nazorg organiseren. Een zo vroeg mogelijke samenwerking tussen het ziekenhuis dat de patiënt ontslaat, de leverancier van de hulpmiddelen en de patiënt, c.q. diens familieleden en de instelling voor nazorg, kan de introductie en de organisatie van beademing thuis aanzienlijk optimaliseren.

 Welke doelen staan op de voorgrond?

Ambulante beademing in de thuisomgeving heeft als primaire doelstelling de patiënt te helpen zijn/haar vitale ademhalingsfunctie in stand te houden gedurende een tijdelijke fase van ademhalingsinsufficiëntie, of de levenskwaliteit in het kader van een langdurige beademing te verbeteren. Bovendien wordt ernaar gestreefd een zelfbepaald leven en sociale participatie in de thuisomgeving mogelijk te maken.


Onze product selectie voor thuisbeademing

Wij werken samen met gerenommeerde fabrikanten en samenwerkingspartners en kunnen producten uit de volgende vakgebieden aanbieden:

 • Invasieve beademing via tracheacanule
 • Tracheacanulemanagement
 • Spreken onder beademing
 • Niet-invasieve beademing/maskerbeademing
 • Secreetmanagement
 • Zuurstoftherapie
 • Bewakingsmonitors en pulsoxymeters
 • Hoestmanagement
 • Logopedie
 • Enterale voeding
 • Volwassenen- en kinderverzorging

Kom meer te weten

Waarop dient te worden gelet?

Het plannen van een optimale beademing vereist van de dienstverlener een uitgebreide vakkennis van de verschillende beademingsmogelijkheden en de technische details van de verschillende beademingsapparaten voor de huiselijke omgeving. Op het gebied van de beademingstherapie zet Fahl voor de verzorging van patiënten uitsluitend geschoold gespecialiseerd personeel in, met name gespecialiseerde verpleegkundigen voor intensieve zorg en anesthesie, alsmede speciaal opgeleid medisch-technisch personeel met vele jaren ervaring en deskundigheid.

Ons doel is de patiënt vanaf het begin, d.w.z. vanaf de spoedkliniek tot bij de patiënt thuis, te begeleiden en volledig te verzorgen. Daarom richten wij ons op de individuele observatie van patiënten met betrekking tot de zorgsituatie. Op deze wijze krijgen wij een volledig beeld van de specifieke behoeften en kunnen wij een optimale planning voor de keuze van hulmiddelen en uitrusting maken.

Hoe werkt het concrete proces?

In overleg met de behandelende artsen en het verplegend personeel, en na afhandeling van de noodzakelijke formaliteiten, wordt het vereiste beademingsapparaat al vóór het ontslag bij het ziekenhuis afgeleverd om een zo snel mogelijke aanpassing van het beademingsapparaat aan de ademhalingssituatie van de patiënt mogelijk te maken. Na een succesvolle instelling van het apparaat in de kliniek en bepaling van de ontslagdatum bereiden wij de verdere verstrekking van hulpmiddelen in de zorginstelling of thuisomgeving voor. Daar worden alle personen die bij de dagelijkse verzorging van patiënten betrokken zijn, gedetailleerd geïnstrueerd met betrekking tot de technische apparatuur, en vertrouwd gemaakt met het gebruik ervan. Op de dag van ontslag is onze verantwoordelijke buitendienstmedewerker ook ter plaatse om indien noodzakelijk verdere vragen te beantwoorden. Hiermee wordt de basis gelegd voor een veilige omgang met de tracheostomavoorziening en de technische apparatuur.

Niets blijft zoals het is.

Ook na de eerste vertrouwdmaking met de verschillende hulpmiddelen zijn wij te allen tijde beschikbaar als contactpersoon, zodat de zorg ook kan worden aangepast als er veranderingen nodig zijn. Regelmatige bezoeken op afspraak maken deel uit van ons dienstenaanbod om problemen bij de verstrekking van hulpmiddelen in een vroeg stadium te herkennen, de gewijzigde behoeften te bepalen en in voorkomende gevallen aan te passen. Wij vullen de levering van hulpmiddelen voor beademing aan met een uitgebreid dienstenpakket:

 • Snelle levering van verbruiksartikelen en accessoires
 • Uitvoering van technisch onderhoud aan apparaten, veiligheidscontroles
 • Reparatieservice
 • 24-h-nooddienstservice

Noh Gourie

Noh lijdt al van jongs af aan aan de ziekte van Duchenne. Duchenne behoort tot de neuromusculaire ziektes. Hierbij worden langzaam maar zeker alle spieren in het lichaam afgebroken. Ondanks de lage levensverwachting kon Noh in december 2020 gelukkig zijn 31e verjaardag vieren. Bij een routineonderzoek constateerden de artsen dat het CO2-gehalte in zijn lichaam te hoog was.

Meer informatie