LARYVOX® PAD

 

Een tracheostoma, d.w.z. een verlegging of inkorting van de luchtweg, wordt tegenwoordig regelmatig binnen vele medische specialismen uitgevoerd, op grond van verschillende indicaties.

Deze maatregel kan van korte duur, maar ook van blijvende aard zijn. De latere zorg voor de tracheostoma, de ademhalingsopening, stelt artsen, verpleegkundigen, patiënten en familieleden regelmatig voor een uitdaging

"Elke persoon is individueel -
zo ook elke tracheostoma".

Een professionele tracheostomazorg omvat de best mogelijke aanpassing van de hulpmiddelen aan de individuele omstandigheden en behoeften van de patiënt. Voor een comfortabel gebruik van de hulpmiddelen is het bijvoorbeeld van belang dat de tracheacanule goed is aangepast aan de anatomie, dat de parastomale huid wordt verzorgd en gezond wordt gehouden, en dat de tracheostoma goed wordt afgesloten om voor een bevredigend stemresultaat ongewenst ademverlies te voorkomen.

Wat zijn de speciale uitdagingen voor de zorg?

Verschillende aspecten beïnvloeden de vorm, grootte, uniformiteit en diepte van het huidoppervlak van een tracheostoma. Het operatief creëren van de tracheostoma kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende technieken, die van invloed zijn op het latere uiterlijk van de luchtweg.

Ook de daaropvolgende radiotherapie kan na verloop van tijd gevolgen hebben voor de huidstructuur of de grootte van de tracheostoma. Deze kunnen permanent of tijdelijk zijn. Zelfs het gebruik van de tracheacanule en de fixatie ervan met een canuledraagband kan bij een onjuiste hantering onder bepaalde omstandigheden leiden tot een verandering van de vorm van het weefsel.

Typische problemen doen zich op verschillende tijdstippen bij patiënten voor en vereisen niet zelden een zeer geïndividualiseerde hulpverlening, die soms pas na veelvuldige productwisselingen het gewenste resultaat behaalt. Zo is een diepliggende, onregelmatige tracheostoma moeilijk te verzorgen omdat er geen afdichting met de tracheacanule kan worden bereikt, of omdat de stomapleister geen gelijkmatig contactoppervlak heeft voor een langdurige hechting.

"Alternatieve oplossingen kunnen door LARYVOX® Pad in verschillende uitvoeringen worden geboden".

De zelfklevende, huidkleurige siliconenpads worden gebruikt om het huidniveau van een onregelmatige tracheostoma aan te passen. Hun hoge aanpassingsvermogen zorgt voor een goede plaatsing op de tracheostoma en kan een optimaal steunvlak voor een stomapleister bieden.

 

LARYVOX® PAD

 

LARYVOX® PAD CONNECT

 

 


Gebruik

 

1. Reinig, ontvet en droog de parastomale huid (de huid rond de tracheostoma) met een OPTIFAHL®-stomareinigingsdoekje. 

3. Bevestig de LARYVOX® PAD met lichte druk rond de stoma.

5. Bij een LARYVOX® PAD/LARYVOX® PAD PRO moet ook een stomapleister op de PAD worden gelijmd om een HME te kunnen gebruiken.

2. Verwijder de beschermfolie van de achterzijde van de LARYVOX® PAD.

4. Met een LARYVOX® PAD Connect kan een HME direct in de geïntegreerde 22 mm-combi-adapter worden bevestigd.

6. Nadat de basisplaat over de LARYVOX® PAD/LARYVOX® PAD PRO is gekleefd, kan een HME met een 22 mm combi-adapter aan de basisplaat worden bevestigd.