Tala med elektroniska talhjälpmedel

 

Den här metoden använder en elektronisk enhet för att skapa en ton till talet. Enheten hålls mot kinden, hakan eller halsen och använder en speciell elektronisk krets för att generera ljudvågor som överförs till luften i mun och svalg, och där omvandlas till begripligt tal av vanliga artikulationsrörelser.

När en lämplig hållpunkt för enheten har hittats på halsens mjukdelar kan ersättningsrösten läras in snabbt och enkelt. Som en del av den logopediska behandlingen övas och anpassas längden på yttrandet, intonationen och hanteringen av enheten individuellt. Logopeden börjar vanligtvis med esofagustal. Parallellt kan även tal med ett elektroniskt talhjälpmedel ingå i röstrehabilitering.

 

Fördelar med elektroniska talhjälpmedel

  • Lätt att lära
  • Individuellt inställbart
  • Lång fonationstid